Mikä tekee JOPACOsta erilaisen?

Palvelu­konseptimme

Palvelukonseptimme avainasia on tukea asiakkaan tuotteen tuotannollistamista tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Tarjomme elektroniikkavalmistajan osaamistamme tuotekehitykseen, protovalmistukseen sekä tuotantoon ja tuotteiden ylläpitoon.

Toimintamme ytimessä on valmistettavuuden optimointi

Analysoimme jo tarjousvaiheessa valmistettavuutta, layouttia ja komponenttivalintoja, jotta voimme tarjota kustannuksiltaan tehokkaimman valmistustavan ja välttää materiaalien saatavuusriskejä. Kaikilla elektroniikkasuunnittelijoilla ei luonnollisestikaan ole aikaa ja resursseja muodostaa riittävän selvää kuvaa tuotteen valmistuksen monitahoisista vaatimuksista. Valmistettavuuden optimoinnilla saavutetaan usein merkittäviä kokonaiskustannussäästöjä tuotteen elinkaaren aikana, protosta sarjatuotantoon.

Protovaihe ja palaute

Useimmat valmistajat eivät ole kiinnostuneet protovaiheesta tai piensarjoista – ne koetaan taakkana. Fakta on kuitenkin se, että protosta rakennetaan tie onnistuneeseen valmistusprosessiin. Protovaihe on erikoisosaamistamme.

Avainhenkilöillämme on vahva tuotekehitysprojektien haasteiden tuntemus. Henkilöstömme tekninen tietämys luo tukevan pohjan valmistuspalveluille. Usein juuri aikataulu on kaiken A ja O. Me pystymme auttamaan asiakasta nipistämään viikon tai kaksi pois kriittisistä protovalmistusvaiheista.

Toimintakonseptissamme korostammekin prototuotannon joustavuutta, nopeutta ja palautetta asiakkaalle. Näitä tarvitaan tukemaan tuotekehitysprojekteja, joiden aikatauluissa on tunnetusti epävarmuustekijöitä.

Protosta rakennetaan tie onnistuneeseen valmistusprosessiin. Proto- tai esisarjan jälkeen annatun palauteemme ansiosta asiakas saa tiedon, miten kehittää tuotetta, jotta sen valmistaminen on tehokasta.

 

Tiiviillä yhteistyöllä merkittävät hyödyt

Mitä aikaisemmassa valmistusprosessin vaiheessa voimme osallistua tuotekehitykseen ja antaa palautetta valmistettavuudesta, sitä varmemmin tuote saadaan onnistuneesti maaliin: nopeammin ja luottavampana markkinoille. Tiiviimmällä yhteistyöllä saatetaan säästyä esimerkiksi ylimääräiseltä protokierrokselta. Vastaavasti sarjatuotantovaiheessa valmistettavuuden optimointi ja protoprosessin palaute näkyy tietenkin alentuneina yksikkökustannuksina, mutta myös tehostuneiden läpimenoaikojen myötä kasvaneena tuotannon joustavuutena.

Materiaalilogistiikalla riskit hallintaan

Voimme latoa piirilevyille asiakkaidemme toimittamat komponentit tai säästää asiakkaidemme kriittistä aikaa ja hoitaa koko materiaalilogistiikan. Usein aikatauluriskien syy ei ole tuotantoresurssit, vaan komponenttien saatavuus. Tuotekehitysvaiheessa annamme asiakkaidemme käyttöön materiaalilogistiikan osaamisemme. Aikatauluriskien hallinnan ja vastuukysymysten kannalta usein on selvintä, jos hoidamme koko komponenttihankintaprosessin puskureineen.

Osaava kumppani

Olemme rakentaneet palvelukonseptimme, tuotannon joustavuutemme ja nopeutemme tehokkailla prosesseilla, räätälöidyillä suunnittelutiedostojen hallintatyökaluilla, rinnakkaisilla laiteresursseilla ja – ennen kaikkea – huolellisen ja koulutetun henkilöstön voimin.

 

 

 

 

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Soita puh. (03) 752 7806 tai lähetä viesti oheisella lomakkeella

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Kolumni1
kolumni2