1. Osaluettelo

Osaluettelon tarkoituksena on kuvata kaikki piirilevylle kalustettavat osat täsmällisesti sekä kertoa jokaisen osan paikka piirilevyllä (Esim. R13, C1002 jne.). Mikäli JOPACO hankkii työssä käytetyt osat, perustuu hankinnat tässä taulukossa ilmoitettuihin tietoihin. Osaluettelon tulee olla sähköisessä muodossa, mieluiten MS Excel-taulukkona, josta käy ilmi vähintään seuraavat asiat:

  • Positio piirilevyllä (Reference designator)
  • Kappalemäärä
  • Osan kuvaus (arvo, materiaalivaatimukset, tehonkesto, tarkkuus jne.)
  • Tarkka valmistajan koodi osalle (mikäli rajoitettu tiettyyn valmistajaan.)
  • Kotelotyyppi
  • Valmistajan nimi

Kuva 1. Osaluetteloesimerkki

Myös ne positiot piirilevyllä, joihin ei ole tarkoituksena kalustaa JOPACOlla mitään, tulee merkitä osaluetteloon esimerkiksi korostamalla ne punaisella värillä selkeyden ja virhemahdollisuuksien minimoimiseksi.

Komponenttien ladonta piirilevylle perustuu ensisijaisesti osaluetteloon, joten sen tekemisessä on tärkeää olla tarkkana.

Edellinen Seuraava